Weinig animo verwacht voor afkoop ondernemerspensioen

Op het eerste gezicht is het een lot uit de loterij: de mogelijkheid die staatsecretaris Eric Wiebes van Financiën directeuren-grootaandeelhouders biedt om hun pensioen in eigen beheer (PEB) fiscaal vriendelijk te beëindigen. Maar bij nader inzien is het volgens belastingadviseurs minder vanzelfsprekend dat ondernemers deze kans met beide handen aangrijpen. Dat maakt het twijfelachtig of de door het kabinet begrote belastingopbrengst wel wordt gehaald.

Ik las dit artikel via https://fd.nl en wil het graag met u delen:
https://fd.nl/economie-politiek/1173216/weinig-animo-voor-plan-wiebes-om-ondernemerspensioen-af-te-schaffen

Forse premiestijgingen verwacht bij verzekerde pensioenen

Bedrijven die dit jaar hun pensioencontracten bij verzekeraars moeten verlengen staan premieverhogingen van 50% en hoger te wachten. Door de gedaalde rente zijn de contracten voor middelloonpensioenen — die doorgaans voor vijf jaar worden afgesloten —namelijk aanzienlijk duurder geworden.

Ik las dit artikel via http://fd.nl en wil het graag met u delen:
http://fd.nl/economie-politiek/1155662/forse-premiestijgingen-verwacht-bij-verzekerde-pensioenen