MKB Advies

Bedrijfs advisering

Als ondernemer werkt u primair marktgericht. Daar liggen de kansen en mogelijkheden voor groei. Daarom investeert u. En tegelijkertijd ontmoet u daar ook de voetangels en klemmen.
Natuurlijk staan uw accountant, uw bank en uw leveranciers u met raad terzijde, maar vaak gaat het om veel meer dan cijfers alleen.
Een scherpe, bedrijfskundige analyse geeft samenhangend inzicht èn overzicht, zodat u meer en een kwalitatief beter rendement haalt uit uw ondernemersvisie.
Dat heeft Buijs Consultancy de afgelopen 20 jaar wel bewezen.

Buijs Consultancy begeleidt en adviseert onder andere ten aanzien van:

  • het starten van een eigen onderneming
  • een doorstart-analyse
  • samenstellen van het ondernemingsplan
  • keuze ondernemingsvorm
  • financieringsmogelijkheden
  • bedrijfsanalyse
  • bedrijfsopvolging- en overdracht

Buijs Consultancy onderscheidt zich door een enthousiaste betrokkenheid. Dit komt ondermeer tot uiting door duidelijke probleemstellingen, analyses, doelformulering, advisering, actieve ondersteuning bij veranderingen; kortom het daadwerkelijk (mede) richting geven aan uw onderneming.
Daarbij geholpen door een professioneel netwerk van accountants, notarissen, fiscaal-juristen en advocaten. Elk met hun eigen deskundigheid en ervaring; deze disciplines zijn in principe ad hoc inzetbaar.

Juridische advisering

Als je als ondernemer wordt geconfronteerd met een juridisch geschil, dan is het van belang om daar adequaat op te reageren. Samen met de ondernemer pakken wij dit geschil aan. Wij inventariseren het geschil en maken het dossier compleet voor de met ons samenwerkende advocatenkantoren. Wij blijven uw eerste aanspreekpunt en kunnen sturing geven aan het betreffende dossier. Hierdoor kan het advocatenkantoor meer efficiënt werken en de ondernemer is gegarandeerd van een betrokken adviseur/mede-ondernemer. Uiteindelijk leidt dit tot forse tijdsbesparing en voorkoming van ergernis. Met name hebben wij de ervaring en expertise opgebouwd in echtscheidingszaken voor de ondernemer.
Buijs Consultancy adviseert onder andere ten aanzien van de onderstaande rechtsgebieden:

  • Ondernemings- en vennootschapsrecht
  • Personen- en Familierecht
  • Arbeidsrecht
  • Verzekeringsrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht

Buijs Consultancy regelt en bewaakt ook hier voortdurend de onderlinge samenhang en werkt uiteraard samen met gerenommeerde advocatenkantoren.