Privacyverklaring

De nieuwe privacy wet AVG!

U heeft er vast wel het een en ander van gehoord. De nieuwe privacywet “Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG)” is per 25 mei 2018 van kracht in alle landen die deel uit maken van de Europese Unie(EU). Het betekend ook dat de huidige “Wet Bescherming Persoonsgegevens(WPB)” per deze datum niet meer van toepassing is in de gehele EU.

De AVG is specifiek in het leven geroepen om de positie van u, als onze klant van wie gegevens worden verwerkt, te versterken. Met de komst van de AVG krijgt u nieuwe privacy rechten en worden uw bestaande rechten sterker en uitgebreider.

Maar wat zijn dan de verschillen? In tegenstelling tot wat veelvuldig in de media wordt gemeld zijn dat er niet eens zoveel omdat de huidige WPB al ver voorop liep ten opzichte van andere privacywetgeving binnen de EU. Maar de wijzigingen die er zijn zullen wel een grotere impact hebben. Zo is er een extreem groot verschil in de boetes die door de “Autoriteit Persoonsgegevens(AP)” kunnen worden opgelegd wanneer een organisatie in strijd handelt met de AVG. Door deze extreme verhoging van de boetebevoegdheid is de basis gelegd voor het feit dat organisaties zich willen confirmeren aan de nieuwe privacywetgeving. De financiële risico’s bij overtreding, zoals bijvoorbeeld bij het niet melden van een datalek, zijn namelijk niet langer verwaarloosbaar.

Een ander verschil is de meldplicht. In de tijd van de WPB moest een organisatie vòòraf bij de AP aangegeven dat zij persoonsgegevens wilde verwerken. Met de komst van de AVG wordt dit nu vervangen door een verwerkingsregister(die alle verwerkingen van persoonsgegevens bevat die een verantwoordelijke of verwerker doet) en is er sprake van een vorm van toezicht achteraf.

Met deze informatie hebben wij u een korte introductie gegeven in de wet AVG welke per 25 mei 2018 aanstaande in gaat. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u nog vragen heeft en verwijzen u daarvoor graag door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarop staan vele vragen en antwoorden.

Voor ons als uw tussenpersoon is er een belangrijke taak weg gelegd om u(van wie wij de persoonsgegevens verwerken) te laten begrijpen wat er met uw gegevens gebeurt, want de informatieplicht in de AVG is behoorlijk uitgebreid.

En zoals u weet is Buijs Consultancy een groot voorstander van transparantie. Daarom hebben wij voor u zo duidelijk en eenvoudig mogelijk een “privacyverklaring” beschikbaar gemaakt die u exact verteld hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan en hoe wij deze gegevens beschermen, èn afschermen!

Download hier onze privacyverklaring